Krok 1 - Opis uszkodzenia

Bardzo ważne aby numer IMEI lub SERIAL był poprawny (jeśli jest możliwość jego odczytania) oraz opis usterki jak najbardziej szczegółowy.

Krok 2 - Dane klienta

(Prosimy zwrócić uwagę na poprawność numeru telefonu oraz adresu e-mail)

Krok 3 - Rodzaj naprawy

Krok 4 - Stan wysyłanego sprzętu i sposób dostawy

Krok 5 - Informacje dodatkowe oraz wyposażenie


W przypadku sprzętu Apple jeśli to możliwe prosimy o odłączenie sprzętu od chmury iCloud lub podanie loginu i hasła. Jeśli będzie wymagane odtworzenie systemu i nie będziemy mieli możliwości aktywacji urządzenia i jego przetestowania, klient godzi się na odesłanie urządzenia bez testów (to samo dotyczy braku kodu do odblokowania urządzenia). W takim wypadku Serwis24 nie ponosi odpowiedzialności za usterki które mogą wystąpić po aktywacji urządzenia bez testów i klient wypełniając ten formularz oświadcza, iż jest tego świadom i nie będzie rościł żadnych pretensji z tego powodu.
Akceptuję regulamin oraz zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zgłoszenia